Lysforurening:

Spørgsmål og svar

Herunder findes en række hyppigt stillede spørgsmål (FAQ) om lysforurening. Klik på linket og få svaret:

 Se også Q&A på http://lysforurening.wordpress.com/

?+!

Hvorfor kaldes det lysforurening?

Hvordan klager man over en lyskaster?

Hvor kan man kigge stjerner uden at blive generet af lysforurening?

Hvor mange stjerner kan man se, når der er lysforurening?

Hvorfor skal man interessere sig for lysforurening?

Hvorfor kaldes det lysforurening?

”Lysforurening” er den danske oversættelse af det engelske ”light pollution” - eller for den sags skyld det tyske ”Lichtverschmutzung” eller det svenske ”ljusföroreningar”. Jeg har brugt denne oversættelse siden begyndelsen af 1980’erne. Der er tale om forurening i den forstand, at nattens naturlige lys (f.eks. fra stjernerne) blandes med og forstyrres af det kunstige lys. Lysforurening kan sammenlignes med lydforurening (= støj): Her blandes og forstyrres de naturlige lyde (f.eks. fra fuglene) med de kunstige lyde, som mennesker eller deres maskiner frembringer. Se desuden Lysforurening – en kort introduktion og Lysforureningen - og dens konsekvenser for oplevelsen af nattens naturlige lys.

Til toppen

Hvordan klager man over en lyskaster?

Hvis man ønsker at klage over, at en lyskaster (også kaldet himmellaser), som f.eks. et diskotek eller et stormagasin har sat op for at tiltrække kunder, ødelægger oplevelsen af nattehimlen, skal man skrive til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor lyskasteren er opstillet. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med, at byggeloven overholdes, og loven giver bl.a. mulighed for at forbyde lysreklamer, der er til væsentlig ulempe. Se også Regulering af lysgener. Find adressen på kommunen på danmark.dk.

Til toppen

Hvor kan man kigge stjerner uden at blive generet af lysforurening?

Selv om Danmark er plaget af lysforurening, findes der da heldigvis endnu steder, som er nogenlunde fri for lysforurening samtidig med, at der er udsyn til stjernehimlen. Se f.eks. listen over Mørke observationssteder og Natten er fuld af stjerner.

Til toppen

Hvor mange stjerner kan man se, når der er lys­forurening?

Hvor mange stjerner, man kan se, afhænger af, hvor meget lysforurening der er på ens observationssted. I værste fald kan man ingen stjerner se. Fred Schaaf har i sin bog ”Seeing the Sky. 100 Projects, Activities, and Explorations in Astronomy” en tabel, som viser antallet af stjerner, som er klarere end en given magnitude (stjernestørrelsesklasse). Heraf fremgår det f.eks., at på et sted, hvor man med det blotte øje kan se stjerner af magnitude 6,5, dvs. et sted uden lysforurening, kan man se cirka 8700 stjerner. På et sted, hvor man kan se stjerner ned til magnitude 5,0, dvs. et sted med en vis lysforurening, som f.eks. en typisk baghave i en provinsby eller fra en mørk park i kanten af København, kan man se cirka 1700 stjerner. Dvs. man har mistet synet af 7000 stjerner! På Rådhuspladsen i København, hvor jeg vil gætte på, at man i bedste fald kun kan se stjerner ned til magnitude 3,0, kan man i alt se 150 stjerner. Dvs. at lyset fra over 8500 stjerner er druknet i lyssmoggen…

Til toppen

Hvorfor skal man interessere sig for lysforurening?

Forskellige mennesker har forskellige grunde til at interessere sig for lysforurening. Når lysforurening er et samfundsmæssigt problem, hænger det sammen med flere forhold: 1) Lysforurening er et udtryk for energispild. 2) De trafiksikkerhedsmæssige og kriminalpræventive effekter, som ønskes opnået med mange belysningsanlæg, er ofte reduceret, hvis belysningsanlæggene er sådan udformet, at de medfører lysforurening. 3) Den kunstige belysning og manglen på mørke påvirker flora og fauna, herunder mennesker. 4) Lysforurening ødelægger oplevelsen af det naturlige nattemørke (herunder stjernehimlen) samt oplevelsen af landskaber og byrum (under et: natskaber) om natten. Se også Lysforureningen - og dens konsekvenser for oplevelsen af nattens naturlige lys.

Til toppen

 

 


  Til hjemmesiden

 Til siden om lysforurening

 Send E-mail


© Per Tybjerg Aldrich

Oprettet: 2005-12-28

Senest opdateret: 2006-01-01